Hizmetlerimiz

Bağımsız, ulusal ve aktif uluslararası bir ağ ile işbirliği içinde olan kurumumuz şirketlere, girişimcilere ve bireylere kapsamlı multidisipliner danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi Hizmetleri

 • Defter tutma ve muhasebe hizmetleri
 • Kurumsal hizmetler
 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi Dairesine teslimi
 • Aylık KDV beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi Dairesine teslimi
 • Dışarıdan muhasebe „Outsource“ hizmeti
 • Bordro ve Sosyal güvenlik işlemleri, maaş bordrolarının hazırlanması, Sosyal güvenlik bildirgelerinin düzenlenmesi, işe girme ve işten ayrılmalara ait kanuni bildirimlerinin hazırlanması, ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması.
 • Alman mevzuatına (HGB) veya uluslararasi Finansal Raporlama Standartları (IFRS)`ye göre düzenlenmiş finansal ve konsolide yıllık mali tabloların uyarlanması
 • E-Bilanço beyannamelerin hazırlanması ve Vergi Dairesine teslimi

Vergi Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi ve Tam Tasdik hizmeti
 • KDV iadesi hizmeti
 • Diğer tasdik ve vergi danışmanlık hizmetleri
 • Vergi planlaması
 • Transfer fiyatlandırması
 • Vergi İdaresi ile uyuşmazlıklarda süreç yönetimi

Denetim Hizmetleri

 • Yasal ve isteğe bağlı yıllık finansal ve konsolide mali tablolar denetimi
 • Özel denetim hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

 • Mali ve hukuki danışmanlık
 • Yönetim danışmanlığı
 • IFRS danışmanlığı
 • Yeniden yapılandırma hizmetleri
 • Adli Muhasebe ve danışmanlık

Kurumsal Finansman Hizmetleri

 • Şirket birleşmeleri ve satın alma işlemleri
 • Değerleme işlemleri ve Due Diligence çalısmaları